ÁSZF

I. Általános szerződési feltételek,

mely az InfinitoDesign Webáruházat üzemeltető PGM INFINITODESIGN Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás feltételeiről szól. A weboldal látogatója, a regisztráló vevő a weboldal használatakor elismeri, hogy az Általános szerződési feltételekben meghatározott Általános adatokat ismeri, elolvasta, a Vásárlási és Szállítási feltételeket megértette és elfogadta, rendelését ezek ismeretében és ezek elfogadásával adta le.

 

Általános adatok:

1. Az InfinitoDesign Bútor és Lakberendezési Webáruház az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján működik.

2. Szolgáltató: InfinitoDesign Bútor és Lakberendezési Webáruházat üzemeltető PGM INFINITODESIGN Kft. (adószám: 23821549-2-03, Cg.03-09-124119, e-mail: , telefon: +360703366613, székhely: 6500 Baja, Szabadság út 52., képviselője: Gáyer Ákos, Molnár Szabolcs, Pásztor Gábor ügyvezetők)

3. Vevő: aki a Szolgáltató honlapján regisztráltatja magát és elektronikus úton leadott megrendelésével árut vásárol.

4. Az InfinitoDesign Bútor és Lakberendezési Webáruház - továbbiakban Áruház - a vevők adatainak kezelésekor az adatvédelmi törvénynek megfelelően jár el. A rendelés során kizárólag azokat az adatokat kéri el a vevőtől, melyekre a visszaigazoláshoz, szállításhoz, illetve a számla kiállításához feltétlen szükség van.

5. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar jogszabályok előírásai külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vevő kikötik a Bajai Bíróság kizárólagos illetékességét.

6. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának online közzétételével lépnek hatályba. Vevő minden leadott rendeléséhez az Általános Szerződési Feltételek elfogadása is kötelező.

7. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek.

8. Az áruház online felületein található képanyag, leírás, tájékoztatás, az oldal grafikai és szerkezeti kialakítása a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Ezek Szolgáltató hozzájárulása nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményekkel jár.

 

 

II. Vásárlási feltételek

 

1. Szolgáltató és Vevő közötti szerződés a vevő által elektronikus úton leadott megrendeléssel és annak Szolgáltató általi e-mailen történő visszaigazolásával jön létre. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget. Téves regisztrációból eredő téves címre való kiszállítás díját vevő köteles szolgáltatónak megfizetni.

2. Vevő a leadott megrendelést annak továbbításától számított 24 órán belül írásban (e-mail, fax) lemondhatja. Az írásbeli lemondásról szolgáltató írásbeli e-mail visszaigazolást küld.

3. Vevő a vásárlástól a termék kifizetése és átvétele utáni 8 munkanapon belül elállhat. Az elállás joga a szállítási állapotban, kizárólag összeszerelés előtti, lapra szerelt állapotban áll fenn. Ez esetben a szolgáltató a termékekre 100%-os visszafizetési garanciát biztosít. Ennek feltétele továbbá, hogy Vevő az árut annak eredeti csomagolásában, okirataival együtt visszajuttatja Szolgáltatónak és a visszajuttatással kapcsolatos költségeket, valamint a termékben bekövetkezett esetleges (pld. rendeltetésellenes használatból eredő) kárt megtéríti. Szolgáltató a vevő által kifizetett összeget az áru visszaszolgáltatásától számított 30 napon belül köteles visszafizetni. Több színben választható bútornál a vevő által megrendelt színű bútor egyedileg gyártottnak minősül. Ezekkel a termékekkel kapcsolatosan és a vevő egyedi megrendelése (kifejezett kérésére, illetve utasításai) alapján előállított termékkel kapcsolatosan vevő elállási jogát nem gyakorolhatja.

4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, (és a vevő nem kapott rendelés-visszaigazolást ezen okból) az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse

 

 

III. Szállítási feltételek:

 

1. Szállítási határidő:
A szállítási határidő termékenként változó és körülbelüli időpontot jelent általában 4-5 hét. Az áru pontos beérkezéséről az áruház e-mail, vagy telefonos értesítést küld. A szállítási határidő számítása az előleg Szolgáltatóhoz való beérkezésétől számítandó az áru Szolgáltató raktárába való beérkezéséig.

2. Árujellemzők:
A forgalmazott termékek jellemzői (ár, termékleírás, méretadatok, kivitelek, határidők) változhatnak, mely változásokat a szolgáltatónak jogában áll átvezetni. A változások az online megjelenés időpontjától kezdődően érvényesek. Vevő erről tudomással bír, ezért vevő minden leadott rendelése a rendelés időpontjában érvényes termékjellemzők elfogadását is feltételezi.

3. Csomagolás:
A forgalmazott áru (ágy, szekrények, kisbútorok) és székek csomagolása javarészt lapra szerelt. Az áru csomagolási egysége: megerősített doboz, üveggel kombinált termékek törékeny jellel ellátva. Kárpitos bútorok csomagolási egysége kartonpapírral megerősített vastag műanyag fólia.

4. Árak:
A megadott árak Áfa-s fogyasztói árak, kiszállítási költség nélkül, a Szolgáltató bajai raktárában átvehetően.

5. Minimális rendelési érték:
Minimális rendelési érték nincs, de az Áruház fenntartja magának a jogot, hogy 10.000 ft- rendelési érték alatt a rendelést nem, vagy csak hosszabb szállítási határidővel teljesíti.

6. Rendelés:
A rendelés leadásának feltétele a vevő neve (számlázási cím) megadása, a szállítási cím megadása, a szállítási mód megjelölése, a kívánt fizetési mód meghatározása. A rendelés teljesítésének feltétele az előlegszámla értékének Szolgáltatóhoz való beérkezése.

7. Rendelés-visszaigazolás:
A rendelés leadását követően a Szolgáltató e-mailen megerősítést küld Vevőnek a rendelés adatainak feltüntetésével.

8. Számlázás:
A rendelés visszaigazolással egyidejűleg a rendelés bruttó áruértékének 50%-áról Szolgáltató előlegbekérő (díjbekérő) proforma számlát állít ki, és juttat el e-mailen Vevőnek. Az előlegbekérő (díjbekérő) proforma számla ellenértékének Szolgáltató számlájára történő beérkezése után Szolgáltató az előlegszámlát is kiállítja és elpostázza Vevőnek, ami a Vevő számára az előleg beérkezésének igazolásául szolgál. Az előleg befizetése nélkül a rendelés érvénytelen. Az áru Szolgáltató raktárába történő érkezéséről Szolgáltató e-mailen értesíti Vevőt, ezt követően történik a végszámla kiállítása és postázása Vevő számára, illetve személyes fizetés esetén annak Vevő számára történő személyes átadása. Mivel a méretekről a vevők pontos tájékoztatást kapnak és a bútorok egyedi megrendelés alapján készülnek, a PGM IinfinitoDesign Kft. a bútorokat nem vásárolja vissza, ezért a vásárlás előtt az ajtóméreteket kérjük, ellenőrizzék.

9. Fizetés:
A fizetés a felkínált lehetőségek kiválasztása szerint történhet személyesen, a Szolgáltató bankszámlájára átutalással, Szolgáltató bankszámlájára pénztári befizetéssel.

10. Áruátvétel/kiszállítás:
Az áru átvehető a Szolgáltató raktárában vagy megrendelhető a kiszállítása is egységes díjszabás alapján. Az áru átvételének feltétele a végszámla kifizetése, a végszámla ellenértékének Szolgáltatóhoz való beérkezése.

  • Személyes átvétel esetén Szolgáltató 5 munkanapig biztosítja a termék díjmentes tárolását. Ezen időpont túllépésekor Szolgáltató napi 400 HUF+Áfa összeget számláz a tárolásért.
  • A megrendelt kiszállításokat Szolgáltató az áruraktárba érkezését és annak kifizetését követő 3 munkanapon belül teljesíti a rendeléskor megadott szállítási címre. A szállítási cím módosítása utólag (a rendelés leadását követően) is lehetséges. Ez esetben az esetlegesen felmerülő szállítási díj differenciát Vevő köteles kiegyenlíteni, ill. a Szolgáltató vállalja, hogy a differenciát 5 munkanapon belül visszatéríti. A szállítás pontos napját Szolgáltató a Vevővel egyezteti. Egyeztetett időpont hiányában a kiszállítás nem jön létre. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől.
    A kiszállítás lakáscímre való eljuttatást jelent, nem tartalmazza a bútornak a Vevő lakásába való bevitelét. Ennek igénybevétele egyedi ajánlatkérésre lehetséges.
    Az áru átvételének hiánytalanságát és a csomagolás sértetlenségét a szállításkor a szállítólevélen írásban ellenjegyezni kell.

11. Összeszerelés
A bútor esetleges összeszerelésére térítés ellenében egyedi ajánlat alapján van mód. Ennek igényét mindig rendeléskor kell megadni.

12. Garancia
A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

13. Egyebek
Az InfinitoDesign Webáruház honlapján való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

 

 

Baja, 2012. február 1.

ITT ÍRHAT NEKÜNK:

Mellékletek feltöltése

Infinitodesign - Copyright © 2012

Mellékletek feltöltése